1
מתאריך  1/4/1985
עד תאריך  30/4/1985
רבעון  2-1985
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.2937
מזהה  21
העתקת קישור