1
מתאריך  1/8/2000
עד תאריך  31/8/2000
רבעון  3-2000
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.5312
מזהה  205
העתקת קישור