1
מתאריך  1/4/2000
עד תאריך  30/4/2000
רבעון  2-2000
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.5312
מזהה  201
העתקת קישור