1
מתאריך  1/3/2000
עד תאריך  31/3/2000
רבעון  1-2000
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.5312
מזהה  200
העתקת קישור