1
מתאריך  1/3/1985
עד תאריך  31/3/1985
רבעון  1-1985
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.2599
מזהה  20
העתקת קישור