1
מתאריך  1/4/2003
עד תאריך  30/6/2003
רבעון  2-2003
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.50303
דמי שרות מועצת החלב  0.03829
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.54132
עלות הובלה מוכרת  0.045877
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.5872
מזהה  2
העתקת קישור