1
מתאריך  1/2/2000
עד תאריך  28/2/2000
רבעון  1-2000
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.5312
מזהה  199
העתקת קישור