1
מתאריך  1/1/2000
עד תאריך  31/1/2000
רבעון  1-2000
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.5312
מזהה  198
העתקת קישור