1
מתאריך  1/11/1999
עד תאריך  30/11/1999
רבעון  4-1999
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.49
מזהה  196
העתקת קישור