1
מתאריך  1/10/1999
עד תאריך  31/10/1999
רבעון  4-1999
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.49
מזהה  195
העתקת קישור