1
מתאריך  1/9/1999
עד תאריך  30/9/1999
רבעון  3-1999
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4621
מזהה  194
העתקת קישור