1
מתאריך  1/8/1999
עד תאריך  31/8/1999
רבעון  3-1999
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4621
מזהה  193
העתקת קישור