1
מתאריך  1/7/1999
עד תאריך  31/7/1999
רבעון  3-1999
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4621
מזהה  192
העתקת קישור