1
מתאריך  1/5/1999
עד תאריך  31/5/1999
רבעון  2-1999
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4226
מזהה  190
העתקת קישור