1
מתאריך  1/3/1999
עד תאריך  31/3/1999
רבעון  1-1999
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4177
מזהה  188
העתקת קישור