1
מתאריך  1/2/1999
עד תאריך  28/2/1999
רבעון  1-1999
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4177
מזהה  187
העתקת קישור