1
מתאריך  1/8/1998
עד תאריך  31/8/1998
רבעון  3-1998
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4
מזהה  181
העתקת קישור