1
מתאריך  1/1/1985
עד תאריך  31/1/1985
רבעון  1-1985
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.1839
מזהה  18
העתקת קישור