1
מתאריך  1/6/1998
עד תאריך  30/6/1998
רבעון  2-1998
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.42
מזהה  179
העתקת קישור