1
מתאריך  1/4/1998
עד תאריך  30/4/1998
רבעון  2-1998
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.42
מזהה  177
העתקת קישור