1
מתאריך  1/11/1997
עד תאריך  30/11/1997
רבעון  4-1997
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.393
מזהה  172
העתקת קישור