1
מתאריך  1/10/1997
עד תאריך  31/10/1997
רבעון  4-1997
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.393
מזהה  171
העתקת קישור