1
מתאריך  1/9/1997
עד תאריך  30/9/1997
רבעון  3-1997
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.446
מזהה  170
העתקת קישור