מתאריך  1/1/2007
עד תאריך  31/1/2007
רבעון  1-2007
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.6674
דמי שרות מועצת החלב  0.0423
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.7097
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.7097
מזהה  17
העתקת קישור