1
מתאריך  1/7/1997
עד תאריך  31/7/1997
רבעון  3-1997
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.446
מזהה  168
העתקת קישור