1
מתאריך  1/5/1997
עד תאריך  31/5/1997
רבעון  2-1997
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.434
מזהה  166
העתקת קישור