1
מתאריך  1/4/1997
עד תאריך  30/4/1997
רבעון  2-1997
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.434
מזהה  165
העתקת קישור