1
מתאריך  1/9/1996
עד תאריך  30/9/1996
רבעון  3-1996
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.41
מזהה  158
העתקת קישור