1
מתאריך  1/8/1996
עד תאריך  31/8/1996
רבעון  3-1996
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.41
מזהה  157
העתקת קישור