1
מתאריך  1/6/1996
עד תאריך  30/6/1996
רבעון  2-1996
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.3394
מזהה  155
העתקת קישור