1
מתאריך  1/5/1996
עד תאריך  31/5/1996
רבעון  2-1996
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.3394
מזהה  154
העתקת קישור