1
מתאריך  1/4/1996
עד תאריך  30/4/1996
רבעון  2-1996
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.3315
מזהה  153
העתקת קישור