1
מתאריך  1/3/1996
עד תאריך  31/3/1996
רבעון  1-1996
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.3065
מזהה  152
העתקת קישור