1
מתאריך  1/2/1996
עד תאריך  28/2/1996
רבעון  1-1996
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.3175
מזהה  151
העתקת קישור