מתאריך  1/7/2006
עד תאריך  30/9/2006
רבעון  3-2006
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.6572
דמי שרות מועצת החלב  0.0445
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.7017
עלות הובלה מוכרת  0.045
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.7467
מזהה  15
העתקת קישור