1
מתאריך  1/11/1995
עד תאריך  30/11/1995
רבעון  4-1995
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.2139
מזהה  148
העתקת קישור