1
מתאריך  1/10/1995
עד תאריך  31/10/1995
רבעון  4-1995
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.198
מזהה  147
העתקת קישור