1
מתאריך  1/9/1995
עד תאריך  30/9/1995
רבעון  3-1995
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.1654
מזהה  146
העתקת קישור