1
מתאריך  1/8/1995
עד תאריך  31/8/1995
רבעון  3-1995
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.1759
מזהה  145
העתקת קישור