1
מתאריך  1/7/1995
עד תאריך  31/7/1995
רבעון  3-1995
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.1828
מזהה  144
העתקת קישור