1
מתאריך  1/6/1995
עד תאריך  30/6/1995
רבעון  2-1995
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.1862
מזהה  143
העתקת קישור