1
מתאריך  1/5/1995
עד תאריך  31/5/1995
רבעון  2-1995
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.1663
מזהה  142
העתקת קישור