1
מתאריך  1/4/1995
עד תאריך  30/4/1995
רבעון  2-1995
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.1404
מזהה  141
העתקת קישור