1
מתאריך  1/3/1995
עד תאריך  31/3/1995
רבעון  1-1995
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.131
מזהה  140
העתקת קישור