מתאריך  1/4/2006
עד תאריך  30/6/2006
רבעון  2-2006
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.6223
דמי שרות מועצת החלב  0.0445
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.6668
עלות הובלה מוכרת  0.0434
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.7102
מזהה  14
העתקת קישור