1
מתאריך  1/1/1995
עד תאריך  31/1/1995
רבעון  1-1995
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.1339
מזהה  138
העתקת קישור