1
מתאריך  1/11/1994
עד תאריך  30/11/1994
רבעון  4-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.116
מזהה  136
העתקת קישור