1
מתאריך  1/10/1994
עד תאריך  31/10/1994
רבעון  4-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.1022
מזהה  135
העתקת קישור