1
מתאריך  1/8/1994
עד תאריך  31/8/1994
רבעון  3-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0708
מזהה  133
העתקת קישור