1
מתאריך  1/7/1994
עד תאריך  31/7/1994
רבעון  3-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.1007
מזהה  132
העתקת קישור